เช็ควันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567

พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน มีความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น เป็นสุข และมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ดังนั้น ควรจะเลือกวันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ในการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ บทความนี้จะแนะนำวันดี ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2567 และขั้นตอนการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ มีดังนี้

ขั้นตอนการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่

เจ้าของบ้านสามารถทำตามขั้นตอนการทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ได้ดังนี้

 • นำดอกไม้ ธูปเทียน จัดใส่แจกันที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย
 • นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
 • เจ้าภาพจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวอาราธนาศีล 5
 • พระสงฆ์ให้ศีลให้พรแก่เจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน
 • เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลตามกำหนดการ
 • เจ้าภาพถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์อนุโมทนา
 • เจ้าภาพกรวดน้ำและรับพร
 • เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ไปเจิมประตู เพื่อเป็นสิริมงคล
 • ลาพระ เป็นอันเสร็จพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่

สำหรับขั้นตอนการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของเจ้าภาพ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม
 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06.22 – 07.16 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.55 – 12.13 น.
 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 15.43 – 16.01 น.
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 18.00 – 18.18 น.
 • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 06.35 – 11.39 น.
 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.16 – 09.34 น.
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 05.26 – 05.44 น. และ เวลา 11.12 – 11.30 น.
 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 04.23 – 04.41 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07.39 – 16.45 น.
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.17 – 14.35 น. และ เวลา 20.56 – 21.14 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์
 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.46 – 01.27 น.
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.37 – 06.44 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.42 – 12.04 น.
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.37 – 18.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม
 • วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 06.33 – 09.22 น.
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 06.32 – 07.31 น.
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 06.27 – 22.34 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 06.25 – 20.30 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 02.18 – 06.21 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน
 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.14 – 17.33 น.
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 06.12 – 16.36 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 06.13 – 15.37 น.
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06.13 – 15.37 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 06.03 – 09.32 น.
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 06.04 – 11.53 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 06.02 – 14.25 น.
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 06.03 – 16.54 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม
 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.36 – 13.30 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.54 – 12.28 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.52 – 16.48 น.
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.53 – 19.06 น.
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.52 – 09.05 น.
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.52 – 07.39 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน
 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 05.51 – 22.54 น.
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 05.51 – 20.27 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 00.07 – 05.52 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 05.53 – 07.19 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 05.55 – 16.54 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 05.54 – 16.28 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม
 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 05.51 – 22.54 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 03.36 – 05.57 น.
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.36 – 06.01 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.03 – 15.08 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.04 – 13.46 น.
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.05 – 11.37 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 06.05 – 19.10 น.
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 06.06 – 09.03 น.
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 06.06 – 08.16 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 06.07 – 08.16 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 06.08-07.41 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 06.07 – 23.15 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 06.08 – 21.51 น.
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 06.07 – 20.34 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 02.28 – 06.08 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 04.53 – 06.08 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 06.09 – 16.13 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 06.08 – 16.07 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 06.09 – 15.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 05.59 – 07.27 น.
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 06.08 – 06.09 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม
 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 06.09 – 23.30 น.
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 06.10 – 15.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 06.11 – 14.04 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 06.11 – 12.42 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 06.14 – 19.22 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน
 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.15 – 07.11 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.16 – 07.43 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.19 – 23.44 น.
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.20 – 22.14 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.21 – 19.34 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06.24 – 22.06 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันดี ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 01
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 06.30 – 15.18 น. ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 03.36 – 06.35 น.
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 03.46 – 06.38 น.
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 06.39 – 07.27 น.
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 06.42 – 22.14 น.

ที่มา : https://www.ddproperty.com/