ขั้นตอนการเทพื้นคอนกรีต

ขั้นตอนการเทพื้นคอนกรีต

ขั้นตอนการเทพื้นคอนกรีต ดังนี้

1. เตรียมพื้น ปรับพื้นก่อนเทคอนกรีต

ปรับระดับหน้าดินให้เรียบเสมอกัน โดยควรถมดินให้สูงกว่านอกบ้านประมาณ 50-80 เซนติเมตร ไม่ควรถมสูงเกินเพราะอาจเกิดแรงดันรั้วจนเกิดความเสียหาย ไม่ต้องใช้ดินเยอะเพื่อให้ดินแน่นและแข็งแรงพอ และเทราบจนได้ระดับประมาณ 5 ซม. จากนั้นก็บีบอัดให้แน่น หากบีบไม่แน่นอาจเกิดการยุบตัวของทราบเมื่อเทคอนกรีต ทำให้ต้องเทมากกว่าที่คำนวณเอาไว้

2. คำนวณปริมาณคอนกรีตให้เหมาะสม

ให้วัดจากพื้นที่ที่จะเทคอนกรีตจริงภายหลังจากตั้งแบบและบดอัดแล้ว ไม่ควรคำนวณจากที่เขียนไว้ การวัดความหนาควรวัดหลายตำแหน่งเพื่อให้ได้ปริมาณคอนกรีตที่ถูกต้อง หากคำนวณน้อยกว่าความเป็นจริงจะเกิดปัญหาที่ต้องสั่งเพิ่มอีกในภายหลัง โดยจะทำให้เสียเวลาและเทได้ไม่ต่อเนื่อง และจะไม่ประสานกับคอนกรีตที่เทไว้ก่อนหน้าอีกด้วย

3. เตรียมแบบหล่อที่มั่นคง แข็งแรงและได้ระดับ

แบบหล่อนั้นเป็นได้ทั้งไม้และพลาสติกสำเร็จรูป โดยต้องตั้งค้ำยันให้แข็งแรง เน้น เรื่องจุด รอยรั่วเพื่อป้องกันน้ำปูนไหลทะลัก โดยเฉพาะตรงใกล้กับเหล็กเสริม ตรงนี้สามารถใช้เหล็กกระทุ้งหรือใช้เครื่องจี้ให้น้ำปูนไหลได้ทั่ว หากใช้ไม้แบบพลาสติกหรือเหล็กสำเร็จรูปก็จะทำให้ได้งานที่มีมาตรฐานและเรียบร้อยมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับงานหล่ออยู่แล้ว

4. กำหนดความกว้างของพื้นในการเทคอนกรีตและตำแหน่งรอยต่อ

ก่อนเทคอนกรีตต้องกำหนดแนวของรอยต่อเสียก่อน เพื่อลดการหดตัวแห้งของคอนกรีต การทำรอบต่อจะทำให้เป็นการบังคับให้คอนกรีตแตกร้านไปทิศทางเดียวกันตามเส้นรอย โดยรอยต่อของพื้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ
  • รอยต่อระหว่างพื้นส่วนที่ติดกับผนังหรือพื้นส่วนที่ติดกับขอบทาง หรือพื้นส่วนที่ติดกับเสา เรียกว่า isolation joint หรือ รอยต่อแยกอิสระ เป็นรอยต่อที่ไม่ต้องการให้โครงสร้างมีการเชื่อมต่อกันเพื่อลดปัญหาการยืดรั้งจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน
  • รอยต่อที่แบ่งพื้นออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อลดความรุนแรงจากการยืดรั้งเพนื่องจากการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีต เรียกว่า Contraction joint หรือ รอยต่อการหดตัว ระยะห่างของรอยต่อขึ้นอยู่กับความหนาของพื้น ควรทำแนวรอยต่อพื้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รอยต่อคอนกรีต

วิธีทำรอยต่อคอนกรีต

การทำรอยต่อสามารถทำได้ง่ายๆโดยการใช้วัสดุกั้น เช่น แผ่นพลาสติก แผ่นกระดาษอัด ไม้อัดแผ่นโฟม โดยวิธีทำรอยต่อสามารถทำได้โดย
  1. ตัดวัสดุกั้นเป็นแถบยาว โดยความหนามากกว่าความหนาแผ่นพื้นที่จะเท 5 ซม.
  2. นำวัสดุที่ตัดไว้ไปติดกับกำแพงหรือเสา โครงสร้างที่จะทำเป็นรอยต่อและใช้เทปกาวยึดให้แน่นตลอดแนวความยาวที่จะเทแผ่นพื้นคอนกรีต
  3. หลังจากเทคอนกรีตเสร็จและพื้นแห้งดีแล้ว จึงตัดวัสดุกั้นส่วนที่เหลือด้านบนออก

การใช้ปริมาณคอนกรีตใหม่เหมาะสมกับงานพื้น

โดยทั่วไปสามารถใช้ปูนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เป็น 1 : 2 : 4 ซึ่งจะแข็งแรงมากพอสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากอย่างพื้น หรือหากใช้ปริมาณมากก็อาจสั่งปูนผสมสำเร็จจากผู้ผลิตมาก็จะสะดวกมากกว่า

 

ข้อควรระวัง ในการเทพื้นคอนกรีต

  1. ควรใช้คอนกรีตที่เหมาะต่อการใช้งานเช่น งานขัดหยาบให้ใช้กำลังอัด 280ksc งานผิวขัดมันใช้คอนกรีตกำลังอัด 350ksc
  2. ควรเทคอนกรีตในครั้งเดียวไม่ควรทิ้งช่วงในการเท
  3. อากาศร้อน ลมแรงจะทำให้คอนกรีตแข็งและแห้งเร็วเกินไป
  4. ควรใช้เวลาเทคอนกรีตแค่ 2 ช้่วโมงไม่ควรใช้เวลานาน
  5. ไม่ควรเติมน้ำเพิ่มเพราะอาจทำให้คุณภาพและกำลังอัดของคอนกรีตลดลง